نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. استخراج و تعیین ویژگی های آنزیم تایروزیناز از پوست موز

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 27-37

علیرضا فرخ؛ ریحانه سریری؛ نیکو نصوحی