نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر رژیم غذایی محدودیت کالری بر کاتالپسی در موش های صحرایی نر مدل پارکینسونی با رزرپین

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 99-106

اعظم خلج؛ طاهره سادات شبیری؛ محمدرضا یزدیان