نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر ساپونین استخراج شده از گیاه خارخاسک (Tribulus terrestris) بر فعالیت و ساختار آلفاگلوکوزیداز

دوره 9، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 1-18

سما علیجانی؛ آزاده حکمت؛ سارا خاوری نژاد


2. بررسی فعالیت آنزیم کربنیک انهیدراز در حضور سدیم اگزالات و اتیلن دی آمین

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 1-11

یونس موسوی؛ آزاده حکمت؛ مهدی علیجانیان زاده