نویسنده = ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 2
2. شناسایی آلودگی آرسنیک از منطقه معدن زیرزمینی، سیرجان، و حذف آنها با روش جذب بیولوژیکی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 31-41

زهرا رنجبر؛ سید منصور میبدی؛ زهرا معصومعلی نژاد؛ محمد رضا زینتی زاده