نویسنده = ������������ �������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر سم میکروسیستین از جلبک میکروسیستیس بر روی رده سلولی HepG2 کارسینومای کبد انسان با استفاده از Real -TimePCR

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 93-102

سمانه محمدخانی؛ رودابه بهزادی اندوهجردی؛ فاطمه نوری