نویسنده = �������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. توسعه سیستم تحویل دارو مبتنی بر اگزوزوم در درمان سرطان: مطالعه مروری

دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 57-71

شمس الدین یوسف آملی؛ راضیه یوسفیان ملا؛ تکتم دیلمی؛ معصومه دیلمی؛ زهرا شهاب موحد؛ مقداد غیاثی