نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی و غربالگری سویه‌های مولد ال-آسپاراژیناز از طبیعت و بهینه‌سازی آن

دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 43-55

غلامرضا قزلباش؛ فرشته قادری