نویسنده = �������������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ترکیبات موجود در عصاره و اسانس گیاه میخک Syzygium aromaticum

دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 1-7

زهرا خوشدونی فراهانی؛ فاطمه خوشدونی فراهانی