نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی لیستریا مونوسیتوژنز از شیر خام به روش های کشت سلولی و PCR ژن actA

دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 39-47

مستانه غلامی؛ محسن زرگر؛ سید سهیل آقائی