نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثرعصاره هیدروالکلی زیره سبز ( .Cuminum cyminum L ) بر اضطراب در موش های صحرایی نر بالغ

دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 31-38

مریم خوش سخن مظفر؛ زهرا عالمی حشمت؛ نسرین حیدریه