نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی قارچی غالب و کیفیت فیزیک و شیمیایی در آب استخرهای شنای سرپوشیده

دوره 11، شماره 42، تابستان 1400، صفحه 81-92

الهام دامنی؛ رضوانه جوانمرد؛ پریسا شریف زاده؛ علی خسروشیری؛ نسرین رضایی


2. مروری بر تکنیک های تشخیصی آزمایشگاهی برای لیشمانیوز

دوره 9، شماره 35، پاییز 1398، صفحه 1-14

الهام دامنی؛ محمد مهران امینی فرد؛ الناز دامنی؛ وحید زراعتی