نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی قارچی غالب و کیفیت فیزیک و شیمیایی در آب استخرهای شنای سرپوشیده

دوره 11، شماره 42، تابستان 1400، صفحه 81-92

الهام دامنی؛ رضوانه جوانمرد؛ پریسا شریف زاده؛ علی خسروشیری؛ نسرین رضایی


2. مروری بر تکنیک های تشخیصی آزمایشگاهی برای لیشمانیوز

دوره 9، شماره 35، پاییز 1398، صفحه 1-14

الهام دامنی؛ محمد مهران امینی فرد؛ الناز دامنی؛ وحید زراعتی


3. مقایسه ریسک فاکتورها و درمان‎های آسیب لیگامان صلیبی قدامی در زنان و مردان ورزشکار

دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 31-40

نرگس جهانتیغ اکبری؛ صنم برفروشان؛ الهام دامنی


4. بررسی میزان جذب زیستی فنل وآنیلین توسط هسته خرما از محلول های آبی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 15-25

عثمان سعیدی کیا؛ فرزانه بادپا؛ فرزانه برهانی؛ سلیمه مرتضوی؛ هدایت الله محمدزائی؛ اشرف سادات دهقانی؛ طاهره دادگر؛ مریم رضایی؛ فاطمه دره گیرایی؛ الهام دامنی؛ نسرین رنجبر