نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی باکتری تولید کننده بیوسورفکتانت جدا شده از خاکهای آلوده نفتی شهرستان بروجرد

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 43-50

محسن میرزایی؛ رضا یاری؛ مرتضی چلویی