نویسنده = ������������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پدیده سالیتون در انتقال لیزر در فیبرهای نوری و کاربرد آن در درمان بافت

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 1-7

زهرا محمودزاده زرندی؛ پرویز زبده