نویسنده = ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. سنتز نانو ذرات قالب مولکولی بمنظور دارورسانی هدفمند و کنترل شده نیتراتها به قلب

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 51-60

علیرضا محب علی؛ مجید عبدوس؛ سید محمود رضایی