نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی، کشت و تکثیر سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی انسانی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 51-65

زینب پیراور؛ شکوه چگینی


2. نگاهی به روشهای کمک باروری با استفاده از انجماد

دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 9-16

مینا رمضانی؛ شکوه چگینی