نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. روش‌های مختلف بکارگیری هورمون LHRHa در تکثیر خارج از فصل جنس نر ماهی قرمز (Carassius auratus, Linnaeus 1758)

دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 29-39

احسان احمدی فر؛ محمدرضا ایمانپور؛ کوروش امینی؛ وحید زادمجید؛ طیبه عنایت غلامپور


2. تاثیر پربیوتیک اینولین بر عملکرد تولیدمثلی، تکامل گناد، هماوری و نسبت جنسی در ماهی زبرا (Danio rerio)

دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 41-48

مهدیه فدایی؛ احسان احمدی فر؛ طیبه عنایت غلامپور