نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثر واکشتها بر میزان موفقیت ریزازدیادی گیاه آناناس (Ananas comosus L. Merr)

دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 20-30

سبحان گائینی؛ فرح فراهانی؛ فاطمه جمالو