نویسنده = �������� ���������� ������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر هم‌کشتی سلول‌های بنیادی بر بافت تخمدان موش سوری

دوره 11، شماره 42، تابستان 1400، صفحه 35-46

علی محمد عینی؛ احمدعلی محمدپور؛ عباس پرهام


3. بررسی لقاح و کشت جنین گاوی در سیستم هم کشتی سلول های بنیادی مزانشیمی موش صحرایی

دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 1-8

مهدی احمدی فر؛ علی محمدعینی؛ ریحانه ناطقی؛ نازیلا وحیدی ایریسفلی