نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کیفیت زندگی ماماهای شاغل شهر قم و عوامل مرتبط با آن

دوره 5، شماره 20، زمستان 1394، صفحه 10-20

مهیندخت سعادتمند؛ زهرا بزاز بنیسی


2. کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی در شهر قم و عوامل موثر بر آن

دوره 4، شماره 16، زمستان 1393، صفحه 45-55

مهیندخت سعادتمند؛ محمد پرورش مسعود