نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خصوصیات اسانس پوست واریته های مختلف لیموترش خارگی استخراج شده به روش تقطیر با آب

دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 9-29

مهسا مویدی؛ محمدتقی گلمکانی؛ سارا موحد