نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثر میکروبی اسانس گیاه پنج انگشت(Vitex agnus - castus) با آنتی بیوتیکهای رایج در شرایط In vitro

دوره 5، شماره 18، تابستان 1394، صفحه 45-53

محمد دخیلی؛ حمیده آفرین؛ محمدرضا ذوالفقاری