نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مساجد و نماز خانه های بین راهی قم- تهران از نظر آلودگی احتمالی به درماتوفیت ها

دوره 4، شماره 16، زمستان 1393، صفحه 50-61

مژگان سقازاه؛ مجید ریاضی پور؛ زهرا متقیان