نویسنده = �������� �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش گروه خونی در ابتلا به انواع سرطانها

دوره 4، شماره 16، زمستان 1393، صفحه 11-26

عطیه جلالی فر؛ شهلا محمدگنجی؛ بهروز عباس زاده مـؤخر