نویسنده = �������� ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه های اشریشیا کلی‌ جدا شده از عفونتهای ادراری در شهر قم

دوره 3، شماره 12، زمستان 1392، صفحه 23-29

زهرا حاجی غلامی اصفهانی؛ محسن زرگر؛ رضا یاری؛ نفیسه رضایی