نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از شیر خام

دوره 3، شماره 10، تابستان 1392، صفحه 60-70

فائزه زادصفر؛ محسن زرگر؛ سید سهیل آقایی