نویسنده = �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری میزان آفلاتوکسینB1 درآرد های نانوایی شهر قم

دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 70-83

مژگان سقازاه؛ فاطمه خانه بگی؛ مجید ریاضی پور