نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوع کلونیزاسیون قارچی در بیماران مبتلا اولسرپپتیک،گاستریت و دئودنیت مزمن

دوره 4، شماره 13، بهار 1393، صفحه 59-68

نرگس داوود آبادی؛ مژگان سقازاه؛ مجید ریاضی پور