نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بی اختیاری ادراری با سلامت جنسی در خانم های شهر قم در سال 1394

دوره 4، شماره 14، تابستان 1393، صفحه 17-27

مهیندخت سعادتمند؛ نسرین شریف زاده؛ معصومه کریمی