نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان تکثیر در شیشه پایه های سیب (Malus domestica) ارقام مالینگ M26 و MM106

دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 1-6

الهام زرین کمر؛ طاهر نژاد ستاری؛ فرح فراهانی؛ زهرا نورمحمدی


2. بهینه سازی ریزازدیادی گیاه دارویی آلوئه (Aloe littoralis) بومی ایران

دوره 4، شماره 15، پاییز 1393، صفحه 19-25

آتنا بیانی؛ فرح فراهانی؛ زهرا نورمحمدی؛ طاهر نژاد ستاری