نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی ریزازدیادی گیاه دارویی آلوئه (Aloe littoralis) بومی ایران

دوره 4، شماره 15، پاییز 1393، صفحه 19-25

آتنا بیانی؛ فرح فراهانی؛ زهرا نورمحمدی؛ طاهر نژاد ستاری