نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی واکنش‌های چند جزئی مرتبه بالا و کاربردهای بیولوژیکی محصولات آن‌ها

دوره 3، شماره 10، تابستان 1392، صفحه 16-27

جواد صفایی قمی؛ سیما کلهر؛ زهرا کلهر