نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی ریحان (Ocimum basilicum) بر اضطراب در موش های صحرائی نر

دوره 5، شماره 18، تابستان 1394، صفحه 28-40

زهرا رنجبر فردویی؛ نسرین حیدریه؛ فاطمه جمالو