نویسنده = ���������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثر ضد لیشمانیایی عصاره الکلی برگ گیاه کاسنی بر پروماستیگوت های انگل لیشمانیا ماژور (MHOM/IR/75/ER)

دوره 4، شماره 14، تابستان 1393، صفحه 16-27

میترا نصرآزادانی؛ محسن زرگر؛ منیر دودی؛ پریسا شعاعی