نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین تنوع باکتر یهای همزیست جدا شده از گرهک ریشه گیاه یونجه در منطقه یزد.

دوره 4، شماره 15، پاییز 1393، صفحه 26-40

سهیلا صنعتی زاده؛ احمد علی پوربابایی؛ محمد علی آموزگار