نویسنده = رضا یاری
تعداد مقالات: 4
2. شناسایی باکتری تولید کننده بیوسورفکتانت جدا شده از خاکهای آلوده نفتی شهرستان بروجرد

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 43-50

محسن میرزایی؛ رضا یاری؛ مرتضی چلویی


4. بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه های اشریشیا کلی‌ جدا شده از عفونتهای ادراری در شهر قم

دوره 3، شماره 12، زمستان 1392، صفحه 23-29

زهرا حاجی غلامی اصفهانی؛ محسن زرگر؛ رضا یاری؛ نفیسه رضایی