نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی تولیدآنزیم لیپازدر سویه بومی هالوارکئا نمک دوست جدا شده از خاک جنوب ایران

دوره 4، شماره 13، بهار 1393، صفحه 42-58

حسین وحیدی نژاد؛ احمد علی پوربابایی؛ محمد حسین رضویان