نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر ضد میکروبی عصاره قارچ گانودرمالوسیدوم بر روی کاندیدا آلبیکنس جدا شده از نمونه ریوی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 1-14

ساناز رستمی نژاد؛ محمد دخیلی؛ سیدعلی رضایی


5. مقایسه اثر میکروبی اسانس گیاه پنج انگشت(Vitex agnus - castus) با آنتی بیوتیکهای رایج در شرایط In vitro

دوره 5، شماره 18، تابستان 1394، صفحه 45-53

محمد دخیلی؛ حمیده آفرین؛ محمدرضا ذوالفقاری