نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 6
4. اندازه گیری میزان آفلاتوکسینB1 درآرد های نانوایی شهر قم

دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 70-83

مژگان سقازاه؛ فاطمه خانه بگی؛ مجید ریاضی پور


5. بررسی مساجد و نماز خانه های بین راهی قم- تهران از نظر آلودگی احتمالی به درماتوفیت ها

دوره 4، شماره 16، زمستان 1393، صفحه 50-61

مژگان سقازاه؛ مجید ریاضی پور؛ زهرا متقیان


6. بررسی شیوع کلونیزاسیون قارچی در بیماران مبتلا اولسرپپتیک،گاستریت و دئودنیت مزمن

دوره 4، شماره 13، بهار 1393، صفحه 59-68

نرگس داوود آبادی؛ مژگان سقازاه؛ مجید ریاضی پور