نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آنتراسن برفاکتورهای استرس اکسیداتیودر گیاه یونجه (Medicago sativa L.)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1392، صفحه 41-57

مریم خوش سخن مظفر؛ لیلا جعفری؛ الهه وطن خواه