نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 4
1. تعیین فراوانی ژن oqxA در کلبسیلا پنومونیه جدا شده از عفونت ها در یکی از آزمایشگاه های تهران

دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 21-27

شهلا محمد گنجی؛ فاطمه اشرفی؛ سید معین حسینی


2. بررسی بیان ژنBCL9دربیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 9-16

شهلا محمدگنجی؛ بهروز طوفان؛ ناهید مسعودیان


4. بررسی نقش گروه خونی در ابتلا به انواع سرطانها

دوره 4، شماره 16، زمستان 1393، صفحه 11-26

عطیه جلالی فر؛ شهلا محمدگنجی؛ بهروز عباس زاده مـؤخر