نویسنده = زهرا آقاجانی
تعداد مقالات: 4
3. آماده سازی نمونه به روش پراکندگی فاز جامد ماتریس

دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 48-57

زهرا آقاجانی؛ راضیه بخشعلی دهکردی