نویسنده = �������������������� �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. تعیین تنوع باکتر یهای همزیست جدا شده از گرهک ریشه گیاه یونجه در منطقه یزد.

دوره 4، شماره 15، پاییز 1393، صفحه 26-40

سهیلا صنعتی زاده؛ احمد علی پوربابایی؛ محمد علی آموزگار


2. بهینه سازی تولیدآنزیم لیپازدر سویه بومی هالوارکئا نمک دوست جدا شده از خاک جنوب ایران

دوره 4، شماره 13، بهار 1393، صفحه 42-58

حسین وحیدی نژاد؛ احمد علی پوربابایی؛ محمد حسین رضویان