نویسنده = �������������������� ��������������
تعداد مقالات: 4
2. مقایسه اثر میکروبی اسانس گیاه پنج انگشت(Vitex agnus - castus) با آنتی بیوتیکهای رایج در شرایط In vitro

دوره 5، شماره 18، تابستان 1394، صفحه 45-53

محمد دخیلی؛ حمیده آفرین؛ محمدرضا ذوالفقاری


3. تولید بیوسورفکتانت در اکتینومیست های تحمل کننده نمک جدا شده از خاک دریاچه نمک قم

دوره 4، شماره 15، پاییز 1393، صفحه 1-18

سید سهیل آقائی؛ فرزانه فخاریان؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ محمد سلیمانی درجاق