نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 6
1. بیوسنتز نانو ذرات نقره توسط یک سویه بومی آکتینومیست جدا شده از خاک های دریاچه نمک قم

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 83-91

شیدا نادرنیا؛ سید سهیل آقائی؛ محمد علی قاسم زاده


2. بررسی اثر نانو ذرات نقره بر بیوفیلم های ناشی از لیستریا مونوسایتوژنز

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 1-12

راضیه احمدی نسب؛ سید سهیل آقائی؛ محمد علی قاسم زاده


3. سنتز نانو ذرات اکسید روی با فعالیت ضد میکروبی و آنتی بیوفیلمی علیه کلبسیلا پنومونیه

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 107-119

راضیه احمدی نسب؛ سید سهیل آقائی؛ محمد علی قاسم زاده


4. شناسایی لیستریا مونوسیتوژنز از شیر خام به روش های کشت سلولی و PCR ژن actA

دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 39-47

مستانه غلامی؛ محسن زرگر؛ سید سهیل آقائی


5. تولید بیوسورفکتانت در اکتینومیست های تحمل کننده نمک جدا شده از خاک دریاچه نمک قم

دوره 4، شماره 15، پاییز 1393، صفحه 1-18

سید سهیل آقائی؛ فرزانه فخاریان؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ محمد سلیمانی درجاق


6. تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از شیر خام

دوره 3، شماره 10، تابستان 1392، صفحه 60-70

فائزه زادصفر؛ محسن زرگر؛ سید سهیل آقایی