نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تولید بیوسورفکتانت در اکتینومیست های تحمل کننده نمک جدا شده از خاک دریاچه نمک قم

دوره 4، شماره 15، پاییز 1393، صفحه 1-18

سید سهیل آقائی؛ فرزانه فخاریان؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ محمد سلیمانی درجاق