نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. سیستم CRISPR از مواجهه با یک توالی تکراری مرموز برای تکنولوژی تا ویرایش ژنوم

دوره 9، شماره 35، پاییز 1398، صفحه 1-24

مجتبی سهرابی؛ زهرا سادات منزوی؛ زهرا عبداللهی؛ حامد سلمانی؛ سمیه دهقانی سانیج؛ عباس مروتی


2. بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم rs2303169 در ژن فیبریلین نوع 3(FBN3) در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

دوره 9، شماره 35، پاییز 1398، صفحه 1-17

ریحاته کلهر؛ ناصر کلهر؛ حوریه کلهر؛ مجتبی سهرابی