نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 12
5. شناسایی لیستریا مونوسیتوژنز از شیر خام به روش های کشت سلولی و PCR ژن actA

دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 39-47

مستانه غلامی؛ محسن زرگر؛ سید سهیل آقائی


7. جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک از دستگاه گوارش زنبور عسل در استان مرکزی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1393، صفحه 55-65

نیلوفر سلیمانی؛ محسن زرگر؛ پروانه جعفری


8. ارزیابی اثر ضد لیشمانیایی عصاره الکلی برگ گیاه کاسنی بر پروماستیگوت های انگل لیشمانیا ماژور (MHOM/IR/75/ER)

دوره 4، شماره 14، تابستان 1393، صفحه 16-27

میترا نصرآزادانی؛ محسن زرگر؛ منیر دودی؛ پریسا شعاعی


11. بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه های اشریشیا کلی‌ جدا شده از عفونتهای ادراری در شهر قم

دوره 3، شماره 12، زمستان 1392، صفحه 23-29

زهرا حاجی غلامی اصفهانی؛ محسن زرگر؛ رضا یاری؛ نفیسه رضایی


12. تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از شیر خام

دوره 3، شماره 10، تابستان 1392، صفحه 60-70

فائزه زادصفر؛ محسن زرگر؛ سید سهیل آقایی