نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی میزان تکثیر در شیشه پایه های سیب (Malus domestica) ارقام مالینگ M26 و MM106

دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 1-6

الهام زرین کمر؛ طاهر نژاد ستاری؛ فرح فراهانی؛ زهرا نورمحمدی


2. مقایسه اثر واکشتها بر میزان موفقیت ریزازدیادی گیاه آناناس (Ananas comosus L. Merr)

دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 20-30

سبحان گائینی؛ فرح فراهانی؛ فاطمه جمالو


3. بهینه سازی ریزازدیادی گیاه دارویی آلوئه (Aloe littoralis) بومی ایران

دوره 4، شماره 15، پاییز 1393، صفحه 19-25

آتنا بیانی؛ فرح فراهانی؛ زهرا نورمحمدی؛ طاهر نژاد ستاری