نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی یک پپتید جدید مشتق از لاکتوفرین جدا شده از شیر شتر با فعالیت ضد میکروبی بالقوه

دوره 10، شماره 40، زمستان 1399، صفحه 83-96

الناز خواجه؛ مجید جمشیدیان مجاور؛ محسن نعیمی پور؛ حمیدرضا فرزین